Blogia
Guillade

Asemblea da Comunidade de Montes

Asemblea da Comunidade de Montes

Asemblea ordinaria o domingo día 27 de xaneiro, ás 2.30 da tarde primeira convocatoria, 4.30 a segunda.

Orde do día:

1.Lectura e aprobación se procede da acta anterior

2.Estado de contas

3.Aprobación para solicitar subvencións

4.Deslinde no monte na zona do "Coto do Santo"

5.Admisión de novos comuneiros

6.Convocatoria de eleccións

7.Rogos e preguntas

 Unha  vez celebrada a asemblea en día e hora fixadas, recollemos un resumo dos asuntos tratados (este resumo é de datos aproximados):

a) No estado das contas hai a día de hoxe un remanente duns 30.000 euros, despois de que este ano se vendesen piñeiros queimados por un valor próximo aos 5.000 euros. 

b) Foi concedida unha subvención da Xunta de Galicia para plantar unhas 3 hectáreas de castiñeiro (2.000 plantas), por valor duns 4.000 €, na zona que linda con Uma. A comunidade ten que achegar outros 6.000€ para que a subvención sexa concedida.

c)  Por proposta do Manolo... acórdase celebrar o día da árbore (21 de marzo) prantando 50 árbores de zonas recreativas no coto da pedreira (na zona do merendeiro).

d) Na disputa dos lindes no Coto do Santo coa C.M. de Cumiar, acórdase que o presidente da nosa comunidade negocie un acordo amistoso, recoñecendo as demandas da C.M. de Cumiar pois os marcos existentes danlles a razón, e así evitar un xuízo contencioso.

e) No tema da nave de Albelle,  mostrouse unha sentenza xudicial do ano 1998 a favor da nosa Comunidade, que declara nula a venda deses terreos, e que por tanto pertencen á Comunidade de Montes. Estes terreos xa foron clasificados, e agora só queda o trámite de rexistralo na propiedade, e espérase que non se prolongue máis dun ano. Desmíntense rumores na liña de que a Comunidade de Montes tiña que pagar diñeiro para recuperar eses terrenos.

f) Admitíronse media ducia de novos comuneiros, aprobados pola asemblea.

 g) Convócanse eleccións para o día 16 de marzo. Hai 3 semanas para presentar candidaturas.

0 comentarios