Blogia
Guillade

Iniciativa SIGRE, conciénciate

Reciclado

Unha vez terminado o tratamento para o que foron prescritos, os medicamentos deben depositarse  nun punto limpo, posto que desechalos indiscriminadamente xunto co resto dos residuos pode deteriorar gravemente o medio ambiente.

Co obxetivo de pechar correctamente o ciclo da vida dos medicamentos, a industria farmacéutica ten posto en marcha SIGRE Medicamento e Medio Ambiente (Sistema Integrado de Gestión y Recogida de Envases), en colaboración coas farmacias e a distribución do sector, facilitando que os cidadans poidan desprenderse cómodamente, pero con garantías sanitarias e medioambientales, dos restos de medicamentos e dos seus envases a través do Punto SIGRE situado nas oficinas de farmacia.

SIGRE Medicamento e Medio Ambiente ofrece un tratamento axeitado tanto ós residuos dos medicamentos coma aos seus envases, atendendo as súas especiais características e evitando o posible dano medioambiental que estos causarían si entrasen en contacto con outros residuos, cá agua dos ríos ou os acuíferos ou, en definitiva, co entorno.

0 comentarios